Psychoterapia w Polsce w latach 2013 - 2023: finansowanie NFZ

Psychoterapia w Polsce w latach 2013 - 2023: finansowanie NFZ

Rosnące wydatki NFZ na psychoterapię wciąż niewystarczające

Według najnowszego raportu Galileo Medical pt. "Psychoterapia w Polsce w latach 2013-2023: finansowanie NFZ", wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na psychoterapię wzrosły ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich 10 lat, osiągając w 2023 roku poziom około 537 milionów złotych.  

Jednak pomimo tego znaczącego wzrostu, popyt na usługi psychoterapeutyczne wciąż znacznie przewyższa możliwości finansowania przez NFZ, co powoduje gwałtowny rozwój rynku prywatnego.

Przyspieszający wzrost liczby sesji psychoterapii w ramach NFZ

Raport wskazuje, że w 2023 roku zrealizowano około 4 miliony sesji psychoterapeutycznych w ramach NFZ, niemal dwukrotnie więcej niż w 2013 roku.  Wzrost ten wyraźnie przyspieszył od 2021 roku, z roczną dynamiką wzrostu na poziomie 32% w latach 2021-2023. 

Niewystarczający dostęp do opieki psychoterapeutycznej

Pomimo rosnącej liczby sesji, dostęp do psychoterapii finansowanej przez NFZ pozostaje ograniczony. Średnia liczba sesji na pacjenta utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie około 11 w 2023 roku, co jest poziomem porównywalnym z sektorem prywatnym. 

Liczba pacjentów korzystających z publicznej psychoterapii wzrosła do 355 tysięcy w 2023 roku, ale wciąż jest to niewielki odsetek populacji.  

Liczba e-skierowań na psychoterapię wzrosła ponad trzykrotnie w latach 2021-2023, do 53 tysięcy. 

Czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii, mimo nieznacznej poprawy w ostatnim czasie, może sięgać nawet ponad rok, w zależności od placówki. 

Nieadekwatne stawki refundacji

Jedną z głównych przyczyn utrudnionego dostępu są niskie stawki refundacji sesji psychoterapeutycznych przez NFZ. Pomimo wzrostu do 133 złotych w 2023 roku, stawki te znacznie odbiegają od cen na rynku prywatnym, zniechęcając specjalistów do pracy w publicznym systemie. 

Trzeba tutaj dodać, że psychoterapeuci i psycholodzy sami muszą pokrywać koszty związane ze swoją edukacją, co powoduje, że chętniej idą pracować do sektora prywatnego, żeby odzyskać poniesione nakłady.

Raport, zawierający wyżej przedstawione dane oraz metodologię mogą Państwo pobrać tutaj: pobierz raport.

Skontaktuj się z nami i już teraz umów wizytę z jednym z naszych specjalistów