Ośrodek Psychoterapeutyczny Jagiellonka

Odzyskaj kontrolę nad swoim zdrowiem
i wróć do pełni życia!

Ośrodek Psychoterapeutyczny Jagiellonka - całodobowe wsparcie
i kompleksowa opieka w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Zakres usług

W czym specjalizujemy się w Ośrodku Psychoterapeutycznym Jagiellonka?

Leczenie zaburzeń odżywiania - Anoreksja

Celem terapii anoreksji jest przywrócenie zdrowych nawyków żywieniowych i normalnej masy ciała, jednocześnie adresując psychologiczne przyczyny zaburzenia. Terapia ma poprawić samoakceptację, obraz własnego ciała oraz zwiększyć umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Leczenie zaburzeń odżywiania - Bulimia

Terapia bulimii koncentruje się na przerwaniu cyklu objadania się i przeczyszczania oraz zmianie destrukcyjnych wzorców myślenia związanych z jedzeniem. Celem jest poprawa samooceny i radzenia sobie ze stresem bez destrukcyjnych zachowań, oraz odbudowa zdrowych nawyków żywieniowych.

Leczenie zaburzeń odżywiania - Otyłość

Celem terapii otyłości jest pomoc w osiągnięciu i utrzymaniu zdrowej masy ciała poprzez zmianę nawyków żywieniowych i stylu życia, w tym zwiększenie aktywności fizycznej. Terapia skupia się również na identyfikowaniu i modyfikowaniu psychologicznych przyczyn nadmiernego jedzenia, takich jak stres, lęk czy depresja, wspierając pacjenta w długotrwałym zarządzaniu wagą.

Leczenie zaburzeń odżywiania - Kompulsywne objadanie

Terapia kompulsywnego objadania ma na celu przerwanie cyklu nadmiernego jedzenia i rozwinięcie zdrowszych nawyków żywieniowych. Kluczowe jest zrozumienie emocjonalnych czynników wywołujących objadanie się oraz nauka technik radzenia sobie ze stresem i emocjami bez uciekania się do jedzenia.

Terapia zaburzeń depresyjnych

Celem terapii zaburzeń depresyjnych jest złagodzenie objawów depresji oraz poprawa jakości życia pacjenta. Terapia identyfikuje i zmienia negatywne wzorce myślenia, rozwija zdrowe strategie radzenia sobie ze stresem oraz wzmacnia umiejętności interpersonalne.

Terapia zaburzeń osobowości

Terapia zaburzeń osobowości pomaga pacjentom rozumieć i modyfikować sztywne wzorce myślenia, emocji i zachowań, które negatywnie wpływają na ich życie. Celem jest zwiększenie elastyczności emocjonalnej, poprawa umiejętności interpersonalnych oraz rozwijanie zdrowszych sposobów radzenia sobie z problemami.

Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu

Celem terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu jest wspieranie pacjentów w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, społecznych i adaptacyjnych. Terapia dostosowuje strategie do indywidualnych potrzeb pacjenta, poprawia zdolności do samoregulacji emocji oraz zwiększa niezależność i jakość życia.

Terapia zaburzeń identyfikacji płciowej

Celem terapii zaburzeń identyfikacji płciowej jest wspieranie pacjentów w zrozumieniu i zaakceptowaniu swojej tożsamości płciowej oraz radzeniu sobie z dysforią płciową. Terapia poprawia samoakceptację, redukuje stres i lęk związany z tożsamością płciową oraz wspiera pacjentów w budowaniu autentycznego życia zgodnie z ich tożsamością.

Daj sobie pomóc

Odzyskaj kontrolę i wróć do życia, które kochasz.

Jak wygląda proces leczenia w Ośrodku Psychoterapeutycznym Jagiellonka?

Nasz kompleksowy plan leczenia zaburzeń opiera się na holistycznym podejściu, które uwzględnia wszystkie aspekty Twojego zdrowia – fizyczne, emocjonalne i społeczne. W naszym Ośrodku oferujemy pełne wsparcie i opiekę, aby pomóc Ci w powrocie do zdrowia i poprawie jakości życia.

1

Rozmowa z Opiekunem Terapii

Zobacz więcej
 1. Wstępna bezpłatna konsultacja: Pacjent i/lub jego rodzina nawiązują pierwszy kontakt z Opiekunem Terapii, gdzie przedstawiane są podstawowe informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz przebiegu dotychczasowego leczenia.
 2. Omówienie procesu leczenia: Opiekun Terapii informuje pacjenta i jego bliskich o przebiegu terapii, wymaganych dokumentach oraz warunkach przyjęcia do ośrodka.
 3. Wstępne ustalenie terminu wizyty kwalifikacyjnej: Ustalany jest termin wizyty kwalifikacyjnej oraz wszelkie niezbędne przygotowania, jakie pacjent musi poczynić przed przyjęciem do ośrodka.
2

Wizyta kwalifikująca do przyjęcia

Zobacz więcej
 1. Ocena zdrowia fizycznego i psychicznego: Badanie przez psychiatrę, internistę, badanie EKG, test Covid-19, test z moczu na obecność narkotyków.
 2. Przeciwwskazania: BMI poniżej 13, obecność narkotyków w moczu, stan psychiczny wymagający hospitalizacji na oddziale ogólnopsychiatrycznym.
3

Pobyt w Ośrodku Psychoterapeutycznym Jagiellonka

Zobacz więcej
 1. Przyjęcie pacjenta: Po zakończeniu wizyty kwalifikacyjnej pacjent zostaje przyjęty do Ośrodka, rozpoczyna pobyt terapeutyczny i realizuje przygotowany dla niego indywidualny plan terapii
4

Indywidualny plan terapii

Zobacz więcej
 1. Indywidualne konsultacje lekarskie: psychiatryczne, internistyczne, inne konsultacje specjalistyczne - według aktualnych potrzeb pacjenta
 2. Dodatkowe badania: laboratoryjne, EKG, monitoring EKG/24h - według aktualnych potrzeb Pacjenta
 3. Terapia indywidualna: Regularne sesje z częstotliwością 1x w tygodniu z  psychoterapeutą, koncentrujące się na dotarciu do przyczyn powstałego zaburzenia oraz wspólnej pracy nad powolnym wychodzeniu z objawów
 4. Terapia grupowa: Sesje terapeutyczne grupowe, to poważny proces terapeutyczny pozwalający zidentyfikować przyczynę zaburzeń, pozwalający nabrać dystansu do własnych objawów oraz otwierający jasną drogę do zdrowienia
 5. Terapia rodzinna: Spotkania z udziałem rodziny, mające na celu wsparcie pacjenta oraz edukację bliskich na temat danego zaburzenia
 6. Psychoedukacja: Edukacja pacjentów na temat natury ich zaburzeń, mechanizmów ich działania oraz sposobów radzenia sobie z nimi, co zwiększa świadomość i samodzielność w procesie zdrowienia.
 7. Body image: Terapie skoncentrowane na poprawie postrzegania własnego ciała, które pomagają pacjentom rozwijać zdrową i akceptującą postawę wobec własnej sylwetki oraz ciała.
 8. Trening neuropoznania oraz społecznego poznania: Sesje ćwiczeń, które mają na celu poprawę funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, myślenie logiczne oraz umiejętności społecznych. 
 9. Psychodrama życiorysowa i reparacyjna: Sesje terapeutyczne, podczas których pacjenci odgrywają role różnych postaci z własnego życia. Ta metoda pozwala na odtworzenie i przetworzenie ważnych wydarzeń z przeszłości, umożliwiając zrozumienie i przepracowanie traum oraz rozwijanie zdrowszych sposobów reagowania na trudne sytuacje.
 10. Praca nad traumą: Terapia skoncentrowana na identyfikacji, zrozumieniu i przetworzeniu traumatycznych doświadczeń. Sesje obejmują różnorodne techniki terapeutyczne, takie jak EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) czy terapia poznawczo-behawioralna, które pomagają w redukcji objawów traumy i poprawie jakości życia pacjenta.
 11. Psychorysunek: Zajęcia, podczas których pacjenci wykorzystują rysunek jako formę ekspresji emocji i myśli. Ta metoda pozwala na lepsze zrozumienie własnych uczuć, wspiera kreatywność i pomaga w przetwarzaniu trudnych doświadczeń w bezpieczny i terapeutyczny sposób.
 12. Muzykoterapia: Sesje, które wykorzystują muzykę jako narzędzie terapeutyczne. Pacjenci angażują się w słuchanie, tworzenie i analizowanie muzyki, co pomaga w redukcji stresu, poprawie nastroju oraz wspiera procesy emocjonalne i poznawcze.
 13. Artterapia: Terapia, która wykorzystuje różnorodne formy sztuki, takie jak malarstwo, rzeźba czy collage, do wyrażania emocji i myśli. Artterapia wspiera procesy samopoznania, kreatywność oraz pomaga w przetwarzaniu i zrozumieniu trudnych doświadczeń życiowych.
 14. Choreoterapia: Terapia ruchowa, która wykorzystuje taniec i ruch jako formę wyrażania emocji i poprawy zdrowia psychicznego. Zajęcia wspierają rozwój świadomości ciała, poprawę samooceny oraz pomagają w redukcji stresu i napięcia.
 15. Zajęcia teatralne: Sesje, które angażują pacjentów w aktywności teatralne, takie jak odgrywanie ról, improwizacja i tworzenie scenariuszy. Zajęcia teatralne wspierają rozwój umiejętności interpersonalnych, kreatywność oraz pomagają w wyrażaniu i przetwarzaniu emocji w bezpiecznym środowisku terapeutycznym.
 16. Zajęcia kulinarne: Warsztaty kulinarne mające na celu naukę przygotowywania zdrowych i zrównoważonych posiłków, co wspiera zdrowie fizyczne i psychiczne pacjenta oraz promuje zdrowe nawyki żywieniowe.
 17. Konsultacje dietetyczne: Wsparcie dietetyczne w celu zapewnienia zdrowej i zrównoważonej diety, która wspomaga zdrowie psychiczne i fizyczne pacjenta.
 18. Farmakoterapia: W razie potrzeby, włączenie leczenia farmakologicznego w celu stabilizacji nastroju i wsparcia procesów terapeutycznych.
 19. Terapia czaszkowo-krzyżowa: Delikatna terapia manualna, która wspomaga relaksację i równoważenie systemu nerwowego, co może przynieść ulgę w stresie i wspierać proces zdrowienia.
 20. Edukacja zdrowotna: Edukacja na temat zdrowego stylu życia, zarządzania stresem, technik radzenia sobie z problemami oraz strategii zapobiegania nawrotom choroby.
5

Monitorowanie efektów terapii

Zobacz więcej
 1. Ocena postępów: Regularne testy psychologiczne i kliniczne oceniające postępy pacjenta.
 2. Dostosowanie planu terapii: Na podstawie wyników monitorowania, plan terapeutyczny może być modyfikowany, aby lepiej odpowiadać na potrzeby pacjenta.
6

Wypis i podsumowanie pobytu w ośrodku

Zobacz więcej
 1. Konsultacja końcowa: Spotkanie z zespołem terapeutycznym w celu omówienia postępów i przygotowania do wypisu.
 2. Raport końcowy: Pacjent otrzymuje raport podsumowujący przebieg terapii oraz plan dalszego leczenia.
 3. Plan dalszej terapii: Opracowanie planu kontynuacji terapii poza ośrodkiem, obejmującego wizyty ambulatoryjne, terapie online, grupy wsparcia oraz zalecenia dotyczące stylu życia.
7

Kontynuacja terapii poza Ośrodkiem

Zobacz więcej

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku pacjent nie zostaje pozostawiony sam sobie. Kontynuacja terapii poza ośrodkiem jest kluczowym elementem procesu terapeutycznego. Pacjent realizuje otrzymany plan dalszej terapii, który może obejmować wizyty ambulatoryjne, online, pobyt dzienny, uczestnictwo w grupach wsparcia oraz kontynuację zaleconych ćwiczeń i strategii radzenia sobie z problemami.

Dlaczego możesz Nam zaufać?

Ikonka współpracy zespołu

Kompleksowa opieka terapeutyczna

Ośrodek oferuje pełne spektrum terapii, odpowiednie do zaburzeń lękowych, depresyjnych, odżywiania, osobowości, spektrum co pozwala na skuteczne leczenie różnych problemów psychicznych w jednym miejscu.

Ikonka gwarancji efektów

Indywidualne podejście do pacjenta

Każdy pacjent otrzymuje spersonalizowany plan leczenia, dostosowany do jego specyficznych potrzeb i sytuacji, co zwiększa skuteczność terapii i komfort pacjenta.

Ikonka atmosfery

Wykwalifikowany zespół specjalistów

Nasz Ośrodek zatrudnia doświadczonych terapeutów i specjalistów, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje, aby zapewnić pacjentom najwyższy standard opieki.

Ikonka ludzi

Nowoczesne metody terapeutyczne

Stosujemy sprawdzone metody terapeutyczne i diagnostyczne,, co pozwala na osiąganie lepszych rezultatów w krótszym czasie.

Ikonka szacunku

Holistyczne podejście do zdrowia

Uwzględniamy wszystkie aspekty zdrowia pacjenta – fizyczne, emocjonalne i społeczne, co pozwala na całościowe podejście do terapii.

Ikonka doświadczenia

Bezpieczeństwo i dyskrecja

Gwarantujemy pełną poufność oraz bezpieczne warunki terapii, co sprzyja zaufaniu i otwartości pacjentów podczas leczenia.

Cennik

Pobyt całodobowy:

Terapia 4 tygodnie
Cena [zł]
Logo Galileo Medical
Cena
Logo Galileo Medical
Rabat - (pobyt w okresie 01.07 - 31.08.24)
Logo Galileo Medical
Cena po Rabacie
Logo Galileo Medical
Oszczędzasz
Terapia 8 tygodni
Cena [zł]
Logo Galileo Medical
Cena
Logo Galileo Medical
Rabat - (pobyt w okresie 01.07 - 31.08.24)
Logo Galileo Medical
Cena po Rabacie
Logo Galileo Medical
Oszczędzasz

*Cena obejmuje:

 • Indywidualne konsultacje lekarskie* - psychiatryczne, internistyczne przy przyjęciu i wypisie pacjenta
 • nawet do 8 h dziennie terapii* - grupowa, indywidualna, rodzinna, zajęcia terapeutyczne (w tym m.in.  psychodrama, body image, arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, psychorysunek, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne, trening neuropoznania oraz społecznego poznania), psychoedukacja, edukacja zdrowotna, 
 • Fizjoterapię, w tym terapię czaszkowo-krzyżową oraz masaż relaksacyjny
 • Całodobową opiekę personelu medycznego
 • Nocleg w rezydencji

*Dodatkowo płatne

 • Wyżywienie - ze względu na indywidualne potrzeby pacjenta i rozliczane z firmą cateringową 1:1 (Galileo Medical nie pobiera marży / nie zarabia na wyżywieniu)
 • Badania diagnostyki laboratoryjnej
 • Dodatkowe konsultacje lekarskie / terapeutyczne wynikające dodatkowych potrzeb pacjenta - diagnoza dotycząca dodatkowych potrzeb odbywa się podczas wizyty kwalifikacyjnej

Pobyt dzienny:

Terapia 4 tygodnie
Cena [zł]
Logo Galileo Medical
Cena
Logo Galileo Medical
Rabat - (pobyt w okresie 01.07 - 31.08.24)
Logo Galileo Medical
Cena po Rabacie
Logo Galileo Medical
Oszczędzasz
Terapia 6 tygodni
Cena [zł]
Logo Galileo Medical
Cena
Logo Galileo Medical
Rabat - (pobyt w okresie 01.07 - 31.08.24)
Logo Galileo Medical
Cena po Rabacie
Logo Galileo Medical
Oszczędzasz
Terapia 8 tygodni
Cena [zł]
Logo Galileo Medical
Cena
Logo Galileo Medical
Rabat - (pobyt w okresie 01.07 - 31.08.24)
Logo Galileo Medical
Cena po Rabacie
Logo Galileo Medical
Oszczędzasz

*Cena obejmuje:

 • Indywidualne konsultacje lekarskie* - psychiatryczne, internistyczne przy przyjęciu i wypisie pacjenta
 • nawet do 8 h dziennie terapii* - grupowa, indywidualna, rodzinna, zajęcia terapeutyczne (w tym m.in.  psychodrama, body image, arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, psychorysunek, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne, trening neuropoznania oraz społecznego poznania), psychoedukacja, edukacja zdrowotna, 
 • Fizjoterapię, w tym terapię czaszkowo-krzyżową oraz masaż relaksacyjny

*Dodatkowo płatne

 • Wyżywienie - ze względu na indywidualne potrzeby pacjenta i rozliczane z firmą cateringową 1:1 (Galileo Medical nie pobiera marży / nie zarabia na wyżywieniu)
 • Badania diagnostyki laboratoryjnej
 • Dodatkowe konsultacje lekarskie / terapeutyczne wynikające dodatkowych potrzeb pacjenta - diagnoza dotycząca dodatkowych potrzeb odbywa się podczas wizyty kwalifikacyjnej

Uwaga!

W okresie 01.07 do 31.08.2024 oferujemy rabat 15% na pobyt w naszym Ośrodku. Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Szanowny Pacjencie,

informujemy, że wszystkie komercyjne usługi naszej placówki mogą być realizowane bez angażowania środków finansowanych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach.

MediRaty to ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych, który ułatwia realizację optymalnego planu leczenia i dostęp do bogatych procedur medycznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Rejestracją lub wypełnienie bezpłatnego "Formularza Pacjenta".

Daj sobie pomóc

Odzyskaj kontrolę i wróć do życia, które kochasz.

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Masz do nas pytanie? Być może ktoś już je nam wcześniej zadał. Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami, z którymi najczęściej zwracają się do nas nasi pacjenci.

Jak przebiega proces kwalifikacji do Ośrodka Terapii?

Proces kwalifikacji obejmuje badanie lekarskie przez psychiatrę i internistę, wykonanie EKG, test na COVID-19 oraz test na obecność substancji odurzających.

Czy przed przyjęciem trzeba podpisać jakieś dokumenty?

Tak, konieczne jest podpisanie zgody na leczenie, zgody RODO, umowy na usługi medyczne, regulaminu ośrodka, kontraktu żywieniowego, oświadczeń dotyczących
COVID-19 oraz zgody na monitoring.

Czy można wypisać się wcześniej niż planowano?

Tak, pacjent może wypisać się na własne życzenie lub na żądanie rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.

Czy możliwe są odwiedziny lub przepustki?

Tak, odwiedziny i przepustki są zależne od stanu zdrowia pacjenta oraz etapu terapii. Niektórzy pacjenci mogą opuszczać ośrodek na weekendy.

Czy mogę kontaktować się telefonicznie z bliskimi?

Tak, pacjenci mogą kontaktować się telefonicznie z bliskimi, ale w określonych godzinach, aby nie zakłócać przebiegu terapii.

Jak długo zazwyczaj trwa pobyt w ośrodku?

Zalecany pobyt trwa minimum cztery tygodnie, jednak długość terapii zależy od rodzaju choroby, jej zaawansowania i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jakie są metody płatności za pobyt?

Płatności można dokonać przelewem, gotówką lub kartą (preferowany przelew). Potwierdzenie przelewu należy wysłać na jagiellonka@galileomedical.pl.

Kiedy należy dokonać płatności za pobyt?

Opłaty należy dokonać w dniu przyjęcia do ośrodka.

Czy są dodatkowe opłaty?

Tak, dodatkowe opłaty mogą obejmować badania laboratoryjne, EKG, testy diagnostyczne, leki, suplementy oraz wsparcie specjalistów. Każda dodatkowo płatna usługa zostanie potwierdzona wcześniej z pacjentem.

Jakie specjalizacje mają pracownicy ośrodka?

Nasz zespół składa się z doświadczonych psychiatrów, internistów, psychoterapeutów, psychologów, fizjoterapeutów, diagnostów, dietetyków, muzykoterapeutów, choreoterapeutów, artterapeutów oraz pielęgniarek.

Czy ośrodek zapewnia stałą opiekę pielęgniarską?

Tak, zapewniamy opiekę pielęgniarską przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Jakie są kwalifikacje terapeutyczne zespołu?

Nasi terapeuci posiadają licencje i certyfikaty z zakresu różnych metod terapii, w tym terapii poznawczo-behawioralnej, terapii integratywnej oraz innych specjalistycznych podejść.

Jakie jedzenie jest oferowane pacjentom?

Oferujemy profesjonalny catering z różnorodnymi dietami, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów, a same diety są ustalane przez dietetyka klinicznego.

Nie musisz przechodzić przez to sam

Zapewniamy Ci profesjonalną pomoc i wsparcie na każdym etapie terapii.
Ośrodek Psychoterapeutyczny Jagiellonka - Twoja droga do lepszego samopoczucia.

Porozmawiajmy
Adres

ul. Anny Jagiellonki 6A, 05-501 Piaseczno